Formac og vår reise mot en bærekraftig fremtid - Transparensrapporten

Formac og vår reise mot en bærekraftig fremtid - Transparensrapporten

Formac er ikke bare et selskap som leverer høykvalitetsprodukter til bilbransjen, vi bidrar også til å beskytte planeten vår og medmenneskene våre. Vi har en visjon om å være den mest bærekraftige aktøren i vår bransje, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår miljømessige og sosiale innvirkning. Vår transparensrapport er derfor ikke bare en redegjørelse for resultatene våre, men også et bevis på vårt engasjement og vår lidenskap for en grønnere fremtid.

Vi i Formac er overbevist om at åpenhet er nøkkelen til endring. Gjennom denne rapporten deler vi åpent våre suksesser og utfordringer, i håp om å inspirere andre til å følge vår vei mot en mer bærekraftig fremtid.

CO2-utslipp

Klimaendringene er en av de største truslene mot vår fremtid, og vi ønsker å gjøre alt vi kan for å redusere vårt klimaavtrykk. En måte vi måler dette på er vårt CO2-utslipp per million i omsetning. I løpet av 2023 har vi gjort betydelige fremskritt i å redusere vårt CO2-utslipp fra 14,55 tonn til 10,99 tonn per million i omsetning. En reduksjon på nesten 25 prosent gjør oss veldig stolte og er i tråd med våre langsiktige mål om å tilby de mest bærekraftige produktalternativene også i fremtiden.

Utslippsreduksjonen i 2023 er hovedsakelig et resultat av våre satsinger på bærekraftige materialer. Når vi betrakter reduksjonen i forhold til Formacs stabile markedsposisjon og samtidig økte omsetning, blir tallene for utslippsreduksjonen enda mer imponerende og viser igjen at det er mulig å drive virksomheten vår fremover parallelt med en sterk satsing på bærekraft.

Investeringer

Faktum er at vi tror at bærekraftighet og lønnsomhet går hånd i hånd, og at vi kan vokse som selskap samtidig som vi bidrar til en bedre verden. I løpet av 2023 har vi gjort flere investeringer som har forbedret både virksomheten og arbeidet med bærekraftighet. Blant annet har vi kjøpt en ny planprinter som har gitt oss både bedre trykkvalitet og mindre materiellsvinn.

Vi har også ansatt flere medarbeidere på lageret vårt for å kunne møte den økte etterspørselen og levere produktene våre raskere og tryggere til kundene våre. Disse investeringene har ikke bare gjort oss mer konkurransedyktige, men har også skapt flere arbeidsplasser samtidig som vi har redusert vår miljøpåvirkning.

Evaluering av Formacs bærekraftmål for 2023

 • Mål 1: Informasjon om materialer skal innføres i selskapets forretningssystem for å lette mer bærekraftige beslutninger for innkjøp og produktutvikling, samt effektivisere evalueringssystemene innen Formacs arbeid med bærekraft.

  Resultat: Vi har gjennomført dette prosjektet som planlagt. Dette har gjort det mulig for oss å analysere våre eksisterende produkter basert på deres miljøpåvirkning og identifisere forbedringspotensialet.

 • Mål 2: Leverandørvurdering for forbedring av leverandørstyring og lettere beslutninger for mer bærekraftige innkjøp.

  Resultat: En leverandørvurdering ble gjennomført der vi stilte spørsmål til våre største leverandører om deres arbeid med bærekraftighet. Leverandørene som står for omtrent 60 prosent av våre totale innkjøp, deltok i prosjektet, og svarene vi fikk ga oss verdifull informasjon om leverandørenes sertifiseringer, materialbruk, strømforbruk og andre miljøaspekter. Dette har gitt oss et bedre bilde av leverandørkjeden vår og hjelper oss med å ta mer bærekraftige innkjøpsbeslutninger. Vi har også kunnet identifisere leverandører som trenger å forbedre sin bærekraftsytelse og har innledet dialog med dem om dette.

 • Mål 3: Formac skal løpende arbeide med å erstatte eksisterende produkter med alternativer laget av bærekraftige materialer. Målet for 2023 var å erstatte alle nøkkelkort produsert av granulat fra råolje med produkter laget av resirkulert materiale.

  Resultat: Dessverre kunne prosjektet ikke gjennomføres på grunn av tekniske forhold innen produksjonen av nøkkelkort (keytag), da vi ikke fant noe resirkulert materiale som oppfylte våre kvalitetskrav og var kompatibelt med produksjonsutstyret vårt. Vi har imidlertid ikke gitt opp dette målet og fortsetter å lete etter en løsning som kan gjøre nøkkelkortene våre mer bærekraftige.

Bærekraftmål for 2024

Med et nytt år starter vi også nye prosjekter innen arbeidet med bærekraftighet. I løpet av første kvartal fortsetter vi investeringene i energieffektivisering. Vi bytter ut deler av varmesystemet og forbedrer isolasjonen for å redusere varmetapet. Samtidig har vi som mål å gjennomføre ytterligere to større prosjekter.

Gjennomgang av Formac Eco

Målet er å arbeide med en global standard som gir større muligheter for etablering av produktene våre på internasjonale markeder. Denne standarden vil derfor erstatte Formac Eco og gi enda større åpenhet i vårt arbeid med bærekraftighet.

Formac Eco ble lansert for noen år siden som en egen miljøklassifisering. Den bygger på en vurdering av miljøpåvirkningen til produktene våre basert på fire kriterier: resirkulert materiale, produkter produsert i Sverige, muligheten for resirkulering og bruk av fossilfritt materiale.

De siste årene har det skjedd mye innen utviklingen av bærekraftighet, og ifølge vår vurdering oppfyller ikke lenger Formac Eco kravene som vi og kundene våre stiller. Vi tror imidlertid fortsatt at en miljøklassifisering er et nyttig verktøy for å øke bevisstheten og etterspørselen etter bærekraftige produkter, men vi innser at Formac Eco i det nåværende formatet har visse begrensninger.

Den er ikke basert på noen global eller bransjespesifikk standard, noe som kan gjøre den vanskelig å sammenligne med andre produkter på markedet. Den er heller ikke verifisert av noen uavhengig part, noe som kan redusere troverdigheten og åpenheten. Derfor har vi besluttet å revidere miljøklassifiseringen vår i henhold til en global standard som er mer kjent og anerkjent i bransjen og på markedene våre.

I løpet av 2024 vil vi vurdere behovet for en ny klassifisering for våre kjerneprodukter, som står for flertallet av Formacs totale utslipp. Vi tror dette vil gi oss en mer objektiv og troverdig vurdering av vår bærekraftsytelse. Dette er noe vi kan bruke og kommunisere til kundene våre, leverandørene og andre interessenter, der de også lettere kan sammenligne produktene våre. Samtidig får vi bedre innsikt i våre styrker og svakheter innen arbeidet med bærekraftighet, og kan kontinuerlig forbedre virksomheten og produktene våre.

ISO 9001

Det andre store prosjektet berører neste steg i vårt sertifiseringsarbeid med de forberedende arbeidene om ISO 9001 som ifølge planen vår skal gjennomføres i løpet av 2025.

Det vil skje mye hos Formac i løpet av 2024, og vi fortsetter å holde et høyt tempo i arbeidet vårt med bærekraftighet for å være bransjens førstevalg for bærekraftige produktalternativer. Takk for at dere er med oss på reisen vår!

For spørsmål om vårt arbeid med bærekraftighet, kontakt miljøansvarlig Frank Wetter frank.wetter@formac.seeller administrerende direktør Jacob Hermansson, jacob.hermansson@formac.se.

Logg inn på din konto


Ingen konto? Lag en ny her

Favoritter

  Det finnes ingen favoritter i din liste

  Handlekurv

  Tøm handlekurven
  Det er ingen flere produkter i handlevognen