Elbiler på verksted

Elbiler på verksted

Elbiler på verksted – et hett, eller til og med brennhett, tema. I følge Bil Swedens nyeste analyse kommer 80 prosent av alle biler å være oppladbare i 2030 (1). Dette stiller store krav til hele bilbransjen, og ikke minst når det gjelder sikkerheten på bilverkstedene.

Etterspørselen etter oppladbare biler har det siste året økt med cirka 35 prosent sammenlignet med 2018. I takt med at antallet elbiler i trafikken øker, så øker også risikoen for at de blir innblandet i ulykker, akkurat som andre biler. Når ulykken er framme, så er en av de største risikoene at litiumionbatteriet skades og i verste tilfelle begynner å brenne. Det er akkurat denne brannrisikoen som skiller seg ut når du sammenligner med tradisjonelle biltyper.

Elbiler krever en annen sikkerhetshåndtering ved skader

En undersøkelse, som ble finansiert blant annet av energimyndigheten i Sverige, viste nylig at brannrisikoen i en elbil er helt annerledes enn brannrisikoen i biler med tradisjonelt drivstoff (2). Framfor alt er det stor fare når det gjelder tidsintervallet fra et batteri blir skadet til det begynner å brenne. Avhengig av batterimodellen og typen skade, er intervallet opptil flere dager etter ulykken. Undersøkelsen konkluderer med at det kreves nye løsninger for å håndtere skadede elbiler, og den gir retningslinjer og anbefalinger til verksteder om hvordan de skal håndtere dette.

Det første store steget er å øke kunnskapsnivået for bergingsbiler og ansatte på verkstedet som skal håndtere elbilen. Man snakker også om utstyret på verkstedet som bidrar til å øke sikkerhetsnivået. Men det aller viktigste punktet for å minimere spredning av brann, er plasseringen av den skadde elbilen.

I følge undersøkelsen bør elbiler plasseres utendørs med en sikkerhetsavstand på mer enn 10 meter til nærmeste bygning eller brennbart materiale. I praksis kan dette være vanskelig å gjennomføre for mange verksteder, fordi det betyr at man må avsette flere hundre kvadratmeter for bare noen få biler samtidig som man må sørge for at uvedkommende personer ikke kommer i kontakt med bilene.

Man må altså finne andre metoder og systemer for håndteringen av disse bilene. I dag finnes det ingen spesiell lov om dette i Sverige, men ideer og produkter for både faste og mobile slokningssystemer og avsperringer finnes. Mange av verkstedene er klar over problemet og investerer i beskyttelses- og sikkerhetsutstyr, fremfor alt i områder hvor det er mange elbiler i trafikk.

(1) http://www.bilsweden.se/i-debatten/bilsweden_tycker/med-ratt-stod-kan-8-av-10-bilar-vara-laddbara-ar-2030
(2) http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1372568/FULLTEXT01.pdf

Logg inn på din konto


Ingen konto? Lag en ny her

Favoritter

    Det finnes ingen favoritter i din liste

    Handlekurv

    There are no more items in your cart