Formac og plast

Formac og plast

I flere tiår har plast blitt brukt på grunn av sine egenskaper og allsidighet. Ved å tilsette ulike stoffer under fremstillingen kan plast være både myk, hard, elastisk eller støtsikker. Den kan være gjennomsiktig eller opak, og kan finnes i alle mulige former og farger. Generelt er plast mer holdbart enn glass, lettere enn metall, og forholdsvis billig å produsere.

Kort og godt: det er ikke overraskende at plast som materiale har spredt seg til nesten alle deler av livene våre. I dag er plast en utrolig viktig ressurs i for eksempel medisinsk utstyr, elektronikk, bygg- og emballasjebransjen, og ikke minst kjøretøyindustrien. Det er altså ikke veldig vanskelig å argumentere for fordelene ved plast som materiale.

Men i en meningsfull diskusjon om plast og dens fordeler må vi også belyse problemene og ulempene. Plast finnes i dag i overflod, og den tradisjonelle produksjonen krever råolje eller naturgass, noe som har en negativ påvirkning på miljøet.

Utfordringen med plast ligger altså i å bevare et så allsidig materiale, men uten de negative effektene på miljøet. Begrep som ofte nevnes er bioplast og gjenvunnet plast. I denne artikkelen går vi gjennom disse begrepene, hva de betyr, og hvordan Formac jobber og forholder seg til plast i dag.

Bioplast

Begrepet «bioplast» kan innebære ulike ting avhengig av hvem man snakker med. Det kan være biobasert plast, altså plast som er produsert av fornybare råvarer som sukker, maisstivelse eller tre. Men det kan også bety plast som fremstilles biologisk, men som i ulik grad ikke er nedbrytbar.

Fra en økologisk synsvinkel er bioplast laget av organiske råvarer mer fordelaktig sammenlignet med konvensjonell plast. Ytterst få fossile ressurser anvendes i den direkte produksjonen, og veldig lave mengder drivhusgasser som karbondioksid eller metan frigjøres.

Bioplast er fortsatt i starten av sin utvikling, og i dag finnes det kun småskalaproduksjon og -bruk sammenlignet med konvensjonell plast. Om vi ser på den statistikken som er tilgjengelig ser det dog ut til at bioplastens markedsandeler er på vei til å øke; i 2017 lå den på 6 %, sammenlignet med bare 1,5 % i 2013 (1). Den aktuelle politiske situasjonen tyder også på at bioplastens markedsandeler kommer til å øke ytterligere fra 2021, når EUs plastforbud trer i kraft og en lang rekke engangsprodukter av plast vil forbys.

Et av hovedargumentene mot bioplast er den direkte konkurransen med næringsmiddelproduksjon og biologisk mangfold i regnskogsområdene. Dyrking av de råvarene som trengs for å produsere bioplast på stor skala krever store arealer, noe som fører til at viktig dyrkingsjord og skog vil ødelegges. Kritikerne mener derfor at bioplast kun bør produseres basert på organiske avfallsprodukter.

Gjenvunnet plast

Alternativet til bioplast er gjenbruk av eksisterende plast, noe som reduserer klimabelastningen adskillig. I følge en studie utført av Fraunhofer-instituttet bruker produksjonen av gjenvunnet plast opptil 60 % mindre karbondioksid sammenlignet med konvensjonelle materialer (2).

Dette er selvfølgelig fortsatt mer enn organisk fremstilt bioplast, men de eksisterende gjenvinningssystemene som finnes gjør gjenvunnet plast til det beste alternativet som finnes på markedet akkurat nå, både økonomisk og økologisk.

De eksisterende plastmaterialene konkurrerer heller ikke med for eksempel næringsmiddelproduksjon. I tillegg finnes det en stor mengde konvensjonell plast ute i verden som kan bli en viktig ressurs istedenfor å bare kastes.

Ulempen er selvfølgelig at plasten fremdeles består av konvensjonelle råvarer, og selv i en sirkulær plastbruk vil det forekomme et visst tilskudd av råolje.

Formacs holdning

Formac har i flere år satset på produkter som produseres av gjenvunnet plast. De beste eksemplene på dette er våre skiltholdere, reklamelister og de nye dekksekkene. Vår tro er at det mest effektive bidraget vi kan gjøre for en mer bærekraftig fremtid i dag er en effektiv gjenvinning.

Samtidig leter vi fortløpende etter enda flere og enda bedre miljøvennlige, alternative materialer og leverandører for å minske vårt klimaspor. Vi er overbeviste om at plast er og blir en viktig del av vår hverdag, men at produksjon og bruk må gjøres med fornuft og respekt for naturen.

Referanser
(1) https://www.ifbb-hannover.de/files/IfBB/downloads/faltblaetter_broschueren/Biopolymers-Facts-Statistics-2018.pdf
(1) https://www.plastikalternative.de/bioplastik/
(2) https://www.bvse.de/gut-informiert-kunststoffrecycling/nachrichten-recycling/5000-recyclingkunststoffe-sparen-bis-zu-60-prozent-des-co2-von-neugranulat-ein-digitale-plattform-vereinfacht-handel-und-einsatz-von-recyclaten-2.html

Logg inn på din konto


Ingen konto? Lag en ny her

Favoritter

    Det finnes ingen favoritter i din liste

    Handlekurv

    Tøm handlekurven
    Det er ingen flere produkter i handlevognen