Formacs transparensrapport 2020

Formacs transparensrapport 2020

Hvert år rapporterer Formac om hvordan miljøarbeidet i virksomheten gjennomføres, gjennom det vi kaller en transparensrapport. Formålet med denne rapporten er å belyse hvilke tiltak Formac arbeider med sett fra et miljøperspektiv, samt hvordan arbeidet gjennomføres og hvilke resultater det gir.

Dokumentering og sertifisering | ISO 14001

I 2019 utarbeidet vi en miljøplan der vi definerte hvilke mål vi ønsker å jobbe mot i perioden 2020–2021. Vårt første mål er å legge det riktige grunnlaget for miljørelatert arbeid ved å innføre klare regler, retningslinjer og prosedyrer – et arbeid som allerede er påbegynt.

Dette arbeidet skal kunne gi våre leverandører og ansatte anvendelig dokumentasjon som gjør det lettere å ta bærekraftige beslutninger. Sertifisering i henhold til ISO 14001 er en del av dette målet.

Redusert strømforbruk med bærekraftige produktalternativer og optimalisert produksjon

Formacs klimaavtrykk synliggjøres gjennom produktene vi selger. Dette betyr at kjernen i Formacs mål om en bærekraftig virksomhet sett fra et miljøperspektiv innebærer en endring av våre hoved- og engangsprodukter, der vi vil erstatte disse med mer miljøvennlige eller resirkulerbare alternativer dersom det er mulig. Disse alternativene skal oppfylle våre miljømål, samtidig som kundens ønsker om høy kvalitet og økonomisk bærekraftige produkter ivaretas.

Det er noen år siden vi begynte å kommunisere med våre største leverandører av alternative materialer, og dette er et pågående prosjekt som vil fortsette i år. Formålet med disse samtalene er å skape et forpliktende samarbeid med våre forretningspartnere på en langsiktig basis. Dette gjør det mulig for Formac å øke standarden i utviklingen av bærekraftige produktalternativer. Dette kommer Formacs miljøarbeid til gode, og vil gi synlige resultater i alle ledd av produksjonskjeden vår. Samtidig tillater det oss å være involvert i våre leverandørers innovative løsninger.

Når vi ser på resultatene for 2019, kommer det fram at vi reduserte strømforbruket med omtrent 5 % sammenlignet med 2018. Samtidig økte Formacs salg med 11,2 %.

Formac eco belyser overgangen til mer bærekraftige produkter

Formacs seneste utvikling innen miljøarbeid ble implementert i 2019 og kalles Formac eco. Dette er et erklæringssystem som illustrerer vår overgang til mer bærekraftige produkter. De fire kategoriene som vurderes i klassifiseringen av et Formac eco-produkt er;

 • Gjenvunnet materiale
 • Kortreiste produkter fra Sverige
 • Gjenvinningsinstruksjoner
 • Fossilfritt materiale.

For øyeblikket omfatter Formac eco omtrent 120 produkter, og disse står for majoriteten av Formacs totale omsetning.

Forbedret resirkuleringsstasjon for interne produkter

I 2019 erstattet Formac sine tidligere rutiner rundt avfallshåndtering og sortering med en mer effektiv løsning. Denne løsningen innebærer bruk av flere materialspesifikke containere og en godkjent miljøstasjon hvor farlig avfall håndteres. Separat håndtering og gjenvinning av hovedsakelig kjemisk avfall fra Formacs produksjon ble også implementert.

Gjenvinning og sortering av avfall – som er ett av målene vi har definert i våre retningslinjer for miljøarbeid – er implementert på permanent basis. Forbedring og optimalisering er noe vi vil fortsette med kontinuerlig.

Redusert utslipp i forbindelse med reiser

I 2019 jobbet Formac kontinuerlig med å redusere utslipp i forbindelse med reisevirksomhet. Dette ble gjort ved å ta bevisste valg når det kommer til reisemåte, transportmidler og alternative møteformer. Dette arbeidet omfatter også tiltak som gjør det enklere for våre ansatte å komme seg til og fra arbeidsplassen på en bærekraftig måte. Vi deltar blant annet i det kommunale sykkelprosjektet i Växjö.

I forbindelse med dette prosjektet opprettet vi en årlig medarbeiderundersøkelse, og denne er med å legge grunnlaget for vår statistiske kartlegging av Formacs reisevaner. Dette er et viktig verktøy for å kunne gjennomføre endringer med mål om å redusere selskapets klimautslipp.

Tiltakene vi har gjennomført viste en positiv endring i 2019, der vi reduserte reiseutslippene med 16,75 %, til 296,4 tonn. Dette kan sammenlignes med vårt CO₂-utslipp i 2018, som var på 356 tonn.

Logg inn på din konto


Ingen konto? Lag en ny her

Favoritter

  Det finnes ingen favoritter i din liste

  Handlekurv

  Tøm handlekurven
  Det er ingen flere produkter i handlevognen